Polityka prywatności

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

informujemy, że:

1. Administratorem danych jest: Artismedica Praktyka Lekarska Bożena Król z siedzibą przy

ul. Lanciego 16/199, 02-792 Warszawa; tel: 530760766, email: recepcja@artismedica.pl

2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres mail: recepcja@artismedica.pl, wpisując w temacie: RODO.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– podejmowanie działań marketingowych, w tym przekazywanie Pani/Panu informacji o nowych zabiegach, promocjach, ofertach specjalnych oraz komunikowanie się w sprawie wizyt w Klinice Artismedica jeśli zapisał się Pani/Pana do naszego newslettera wraz z podaniem maila/telefonu

– udzielenie porady medycznej/ świadczenia medycznego/ prowadzenie dokumentacji medycznej – jeśli jest Pani/Pan już naszym pacjentem

– realizacja obowiązków wynikających z umowy – jeżeli jest Pani/Pan naszym dostawcą produktów/współpracownikiem.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo

– dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania

– przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, udzielenie porady medycznej / świadczenia medycznego / prowadzenie dokumentacji medycznej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) na cele marketingowe – do czasu cofnięcia zgody w tej samej formie, w której zgoda została udzielona .

b) w zakresie dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa;

c) w zakresie dokumentacji księgowej – 5 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa.

ArtisMedica

Adres

ul. Lanciego 16/199

02-792 Warszawa

Telefon

530 760 766

E-mail

recepcja@artismedica.pl

Umów się na konsultację